Misja i Charyzmat naszej Wspólnoty

Wspólnota z Bogiem i z ludźmi poprzez modlitwę, uwielbienie i życie wspólnotowe


Objawiać i ogłaszać Bożą milość i Bożą obecność, prowadząc innych do Wspólnoty z Bogiem.


Statut wspólnoty >>>


W statucie wspólnoty Cor et Lumen Christi zawarte jest na kilku stronach sedno naszego powołania. Bazuje ono na 3 trzech kluczowych i historycznych natchnieniach.Cel Wspólnoty  »
Początki Wspólnoty  »


Wspólnota z Bogiem, która polega na intymnym zjednoczeniu z Bogiem w miłości, jest zarazem źródłem i owocem życia i misji wspólnoty Cor et Lumen Christi.

Podczas Przemienienia zostaje objawiona wspólnota milości Trójcy, która jest zawsze obecna w sercu Jezusa. My również mamy do niej dostęp, do tej komunii miłości, która przede wszystkim jest widoczna podczas Eucharystii. Jest ona przybytkiem, tabernakulum, Trójcy - Boża miłość i światło w naszych sercach. Dlatego też Eucharystia jest sercem naszej wspólnoty, tak samo jak jest sercem całego kościoła.

Z Eucharystią, jako naszym sercem, pragniemy budować wielką duchową rodzinę, w której każda osoba, bez względu na zawód czy stan, jest mile widziana. Pragniemy budować wspólnotę, w której radykalni Chrzescijanie sa żywym i proroczym znakiem czasów. Pragniemy miejsca, gdzie Katolicy mogą znaleźć harmonię i równowagę pomiędzy życiem charyzmatami a odpowiedzialnością społeczną, pomiędzy życiem wspólnotowym a powołaniem do głoszenia, pomiędzy radosnym uwielbieniem, a cichą kontemplacją.

Próbujemy odpowiedzieć na Boże wezwanie do życia w bezbronności wobec pełnej miłości obecności naszego wspaniałego Pana i by żyć według proroczego powołania. Pragniemy zachęcać lud Boży do życia w ich wspaniałym powołaniu stania sie "uczestnikami Boskiej natury" (2 Piotr 1,4). Dzięki temu można zanurzyć się w pełni dziedzictwa otrzymanego na chrzcie, które pomoże w życiu w Duchu i w wejściu w Bożą Wspólnotę miłości i światła.

Pragniemy realizować nasze powołanie poprzez trzy proste sposoby:


Budowanie wspólnot modlitewnych wokól Eucharystii Świętej, które są proroczymi znakami Królestwa Bożego

Wychodzenie do innych ludzi, zwłaszcza Katolików, by zachęcać i uzbroić do życia w intymnej Komunii z Bogiem oraz by umożliwić życie w Duchu w pełni, zgodnej z dziedzictwem otrzymanym na chrzcie

Śłużbę i dzieleniem się z biednymi i potrzebującymi


Wspólnota | Kalendarz informacyjny | Forum | Kontakt | wersja angielska

© 2007 Cor et Lumen Christi Community, Registered Charity No. 1049357