Cor et Lumen Christi
Serce i Światło Chrystusa


Katolicka wspólnota, założona została w 1990 roku. Obecnie liczy 28 członków różnych stanów.

Początkiem wszystkiego jest Trójca Święta. Bóg obecny w jedności zaprasza nas do trwania z nim w radości...


Na zdjęciu widocznyy jest założyciel wspólnoty, który otrzymuje błogosławieństwo od Papieża dla grupy modlitewnej. Grupa poźniej przerodziła się we wspólnotę.

Początki Wspólnoty


W rok po "Chrzcie w Duchu Świętym" założyciel wspólnoty, Damian Stayne, rozeznał, że Bóg powołuje go do życia we wspólnocie. W czasie Wielkiego Postu w 1983 roku porzucił pracę i pojechał do Paryża, aby poznać życie wspólnot powstałych w "Mieście Światła". Przebywał w dwóch wspólnotach: Emmanuael oraz Jeruzalem. Wspólnota Emmanuel, jest dużą wspólnotą powołaną do Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Misji. Natomiast Jeruzalem, była wspólnota powołana do modlitwy, uwielbienia, piękna oraz prostoty. Była to również wspólnota o charakterze zakonnym. Obie wspólnoty szczególnie ukochały Eucharystię.

Czas spędzony w Paryżu miał ogromny wpływ na Damiana. Był on pewien,że Bóg pragnie wspólnoty, która połączy dwa różne sposoby wyrażania Mu miłości. Wspólnota miała zanurzać się w głębi modlitwy i uwielbienia na wzór zakonów kontemplacyjnych, a zarazem miała być zaangażowana w wypełnianie Nakazu Misyjnego i korzystanie z Darów Charyzmatycznych.

Po powrocie do Londynu Damian miał przekonanie w sercu, że wkrótce zaangażuje się w założenie nowej wspólnoty, która wypełni Boże pragnienie i będzie żyła tymi dwoma wyrazami miłości. Po siedmiu latach modlitw, postów i poszukiwań, w październiku 1990 roku powstała wspólnota Cor et Lumen Christi (Serce i Światło Chrystusa).


Charyzmat Wspólnoty  »
Cel Wspólnoty  »
"Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity" - Jan 15,5


"Cor et Lumen Christi jest w mojej diecezji i z radością polecam tę wspólnotę modlitwy i świadczenia." -

Emerytowany ksiądz Cormac Murphy O'Connor, w tamtym czasie Biskup Brighton


Wspólnota | Kalendarz informacyjny | Forum | Kontakt | wersja angielska

© 2007 Cor et Lumen Christi Community, Registered Charity No. 1049357